TCP强凌

8008205297

产品中心

应用案例 解决方案
产品中心
首页>
产品搜索:
节能灯系列
坚实的灯体结构提高灯的使用耐久性 使用寿命可达8000-10000小时以上 提高了整灯系统性能 效率比其他紧凑型荧光灯提高了6%
节能灯系列>
 • LAMPS T5支架 28W

  LAMPS T5支架 28W

  类型:
  LAMPS T5一体化支架

 • LAMPS T5支架 21W

  LAMPS T5支架 21W

  类型:
  LAMPS T5一体化支架

 • LAMPS T5支架 14W

  LAMPS T5支架 14W

  类型:
  LAMPS T5一体化支架

 • LAMPS T5支架 8W

  LAMPS T5支架 8W

  类型:
  LAMPS T5一体化支架